Store Center Help

Cant find what you are looking for? Contact Support

Քայլ 5։ Էջի կառավարում

Ղեկավարման վահանակ (Dashboard)

Ղեկավարման վահանակի միջոցով Դուք կարող եք տեղեկատվություն ստանալ կայքի ակտիվության վերաբերյալ

 

Կարող եք տեսնել՝

  • հաճախորդների կարծիքները
  • ապրանքների դիտումների քանակը
  • Ձեր խանութի հետևորդների քանակը
  • դեպի  կայք անցումների քանակը
  • ապրանքների պահպանումների քանակը
  • թոփ 3 ապրանքները
  • գովազդների արդյունքները