Store Center Help

Cant find what you are looking for? Contact Support

Ինչպես ներկայացնել խանութի տեսականին Ubimarket-ում

Որպեսզի ներկայացնեք խանութի տեսականին Ubimarket-ում՝
 

  1. Լրացրեք և ուղարկեք Վաճառողի հայտ։

  2. Անցեք հաստատման փուլը։

  3. Ավելացրեք խանութի տվյալները և տվեք անհրաժեշտ կարգավորումները։

  4. Ավելացրեք ապրանքեր կամ վերբեռնեք պատրաստի տեսականու ցանկը։