ELC խաղալիք բեռնափոխադրող  շինարարական մեքենա, տարիքը՝ 3-8 տ.
ELC խաղալիք բեռնափոխադրող  շինարարական մեքենա, տարիքը՝ 3-8 տ.

ELC խաղալիք բեռնափոխադրող շինարարական մեքենա, տարիքը՝ 3-8 տ.

$ 47.80

(0 reviews )

Category

Toys & Hobbies

Description

խաղալիք բեռնափոխադրող  շինարարական մեքենա՝ նախատեսված 3-8 տարեկան երեխաների համար. • նպաստում է մանր մոտորիկայի և կրեատիվության զարգացման համար, • խաղալիքը  իրական  մեքենայի փոքր մասշտաբի կրկնօրինակն է, • կատարյալ է բեռն