TePe Compact Tuft Կոմպակտ Թաֆտ Խիտ փնջով խոզանակ
TePe Compact Tuft Կոմպակտ Թաֆտ Խիտ փնջով խոզանակ
TePe Compact Tuft Կոմպակտ Թաֆտ Խիտ փնջով խոզանակ TePe Compact Tuft Կոմպակտ Թաֆտ Խիտ փնջով խոզանակ

TePe Compact Tuft Կոմպակտ Թաֆտ Խիտ փնջով խոզանակ

$ 4.60

(0 reviews )

Category

Baby Goods

Description

TePe Compact Tuft Կոմպակտ Թաֆտ Խիտ փնջով խոզանակ. Նախատեսված է նոր ծկթած ատամների մաքրման համար: Ունի փափուկ թելիկներ, որոնք մաքրում են ատամները՝ չվնասելով լնդերը։