FOPPAPEDRETTI  մեքենայի նստատեղ Babyroad
FOPPAPEDRETTI  մեքենայի նստատեղ Babyroad

FOPPAPEDRETTI մեքենայի նստատեղ Babyroad

$ 119.80

(0 reviews )

Category

Baby Goods

Description

Մեքենայի նստատեղը հաստատված է  1-րն (9-18 կգ), 2-րդ (15-25 կգ)  և 3-րդ (22-36 կգ) խմբերի համար, (9 ամսականից մինչև 12 տարեկան.). • մինչև 18 կգ երեխաների համար ունի հինգ կետով անվտանգության գոտու ամրացում, իսկ 25-36 կգ երեխաների համար օ