Brevi մեքենայի նստատեղ  1/2/3 Reclinable (9-36 կգ.) գույնը՝ սև
Brevi մեքենայի նստատեղ  1/2/3 Reclinable (9-36 կգ.) գույնը՝ սև
Brevi մեքենայի նստատեղ  1/2/3 Reclinable (9-36 կգ.) գույնը՝ սև Brevi մեքենայի նստատեղ  1/2/3 Reclinable (9-36 կգ.) գույնը՝ սև

Brevi մեքենայի նստատեղ 1/2/3 Reclinable (9-36 կգ.) գույնը՝ սև

$ 279.80

(0 reviews )

Category

Baby Goods

Description

3 խմբերը 1-ում մեքենայի  նստատեղը կարող է դառնալ երեխայի անվտանգ ու ապահով ճամփորդության երաշխավորը՝ 9 ամսականից մինչև 12 տարեկան. • մեքենայի նստատեղը նախատեսված է 1-ին (9-18կգ),2-րդ(15-25կգ) և 3-րդ (22-36կգ) խմբերի համար, • մինչև 18