Brevi Մեքենայի նստատեղ KIMI, խումբը՝ 0-1-2, քաշը՝ 0-25 կգ.
Brevi Մեքենայի նստատեղ KIMI, խումբը՝ 0-1-2, քաշը՝ 0-25 կգ.
Brevi Մեքենայի նստատեղ KIMI, խումբը՝ 0-1-2, քաշը՝ 0-25 կգ.
Brevi Մեքենայի նստատեղ KIMI, խումբը՝ 0-1-2, քաշը՝ 0-25 կգ.
Brevi Մեքենայի նստատեղ KIMI, խումբը՝ 0-1-2, քաշը՝ 0-25 կգ.
Brevi Մեքենայի նստատեղ KIMI, խումբը՝ 0-1-2, քաշը՝ 0-25 կգ.
Brevi Մեքենայի նստատեղ KIMI, խումբը՝ 0-1-2, քաշը՝ 0-25 կգ. Brevi Մեքենայի նստատեղ KIMI, խումբը՝ 0-1-2, քաշը՝ 0-25 կգ. Brevi Մեքենայի նստատեղ KIMI, խումբը՝ 0-1-2, քաշը՝ 0-25 կգ. Brevi Մեքենայի նստատեղ KIMI, խումբը՝ 0-1-2, քաշը՝ 0-25 կգ. Brevi Մեքենայի նստատեղ KIMI, խումբը՝ 0-1-2, քաշը՝ 0-25 կգ. Brevi Մեքենայի նստատեղ KIMI, խումբը՝ 0-1-2, քաշը՝ 0-25 կգ.

Brevi Մեքենայի նստատեղ KIMI, խումբը՝ 0-1-2, քաշը՝ 0-25 կգ.

$ 397.80

(0 reviews )

Category

Baby Goods

Description

3 խմբերը 1-ում մեքենայի  նստատեղը կարող է դառնալ երեխայի անվտանգ ու ապահով ճամփորդության երաշխավորը՝ 0-ից մինչև 25 կգ. • մեքենայի նստատեղը նախատեսված է՝ 0+ (մինչ 13 կգ), 1-ին (9-18 կգ) և 2-րդ (15-25 կգ)   խմբերի համար (ծնունդից մ