FOPPAPEDRETTI Մեքենայի նստատեղ ITURN DUOFIX, խումբ՝ 0-1-2-3, քաշը՝ 0-36կգ,
FOPPAPEDRETTI Մեքենայի նստատեղ ITURN DUOFIX, խումբ՝ 0-1-2-3, քաշը՝ 0-36կգ,
FOPPAPEDRETTI Մեքենայի նստատեղ ITURN DUOFIX, խումբ՝ 0-1-2-3, քաշը՝ 0-36կգ,
FOPPAPEDRETTI Մեքենայի նստատեղ ITURN DUOFIX, խումբ՝ 0-1-2-3, քաշը՝ 0-36կգ,
FOPPAPEDRETTI Մեքենայի նստատեղ ITURN DUOFIX, խումբ՝ 0-1-2-3, քաշը՝ 0-36կգ,
FOPPAPEDRETTI Մեքենայի նստատեղ ITURN DUOFIX, խումբ՝ 0-1-2-3, քաշը՝ 0-36կգ, FOPPAPEDRETTI Մեքենայի նստատեղ ITURN DUOFIX, խումբ՝ 0-1-2-3, քաշը՝ 0-36կգ, FOPPAPEDRETTI Մեքենայի նստատեղ ITURN DUOFIX, խումբ՝ 0-1-2-3, քաշը՝ 0-36կգ, FOPPAPEDRETTI Մեքենայի նստատեղ ITURN DUOFIX, խումբ՝ 0-1-2-3, քաշը՝ 0-36կգ, FOPPAPEDRETTI Մեքենայի նստատեղ ITURN DUOFIX, խումբ՝ 0-1-2-3, քաշը՝ 0-36կգ,

FOPPAPEDRETTI Մեքենայի նստատեղ ITURN DUOFIX, խումբ՝ 0-1-2-3, քաշը՝ 0-36կգ,

$ 329.80

(0 reviews )

Category

Baby Goods

Description

Մեքենայի նստատեղը նախատեսված է՝ 0+ (մինչ 13 կգ), 1-ին (9-18 կգ), 2-րդ (15-25 կգ)  և 3-րդ (22-36 կգ) խմբերի համար, (0-ից մինչև 36 կգ.). • 4 խմբերը 1-ում մեքենայի  նստատեղը կարող է դառնալ երեխայի անվտանգ ու ապահով ճամփորդության երաշխավո