ELC Խաղալիք մեքենաներ արձակելու սարք, տարիք՝  3-8 տ.
ELC Խաղալիք մեքենաներ արձակելու սարք, տարիք՝  3-8 տ.

ELC Խաղալիք մեքենաներ արձակելու սարք, տարիք՝ 3-8 տ.

$ 23.80

(0 reviews )

Category

Toys & Hobbies

Description

Խաղալիք մեքենաներ արձակելու սարք՝ նախատեսված 3-8 տարեկան մանկիկների համար. • ավտոմեքենաների մրցավազքի համար հիանալի միրոց է, • մեքենաները տեղադրեք սարքի մեջ, քաշեք փոխանցման լծակը ետ, որպեսզի մեքենաները տեղից շարժվեն,  • նպաստո