Prenatal մանկական սեղնաի և աթոռների հավաքածու, տարիքը՝ 1 տար.+
Prenatal մանկական սեղնաի և աթոռների հավաքածու, տարիքը՝ 1 տար.+

Prenatal մանկական սեղնաի և աթոռների հավաքածու, տարիքը՝ 1 տար.+

$ 49.80

(0 reviews )

Category

Toys & Hobbies

Description

Մանկական սեղնաի և աթոռների հավաքածու՝  նախատեսված 1 տարեկան+ երեխաների  համար. • հավաքածուն ներառում է՝ 1 սեղնաի և 4 աթոռներ, • չափսերն՝ սեղան՝ 56 х 56 х 38 սմ., աթոռ՝ 35 х 28 х 41 սմ., • պատրաստված է էկոլոգիապես անվտանգ պլաս