ELC փոքրիկ տիկնիկ Արիել, տարիքը՝  3-10 տ.
ELC փոքրիկ տիկնիկ Արիել, տարիքը՝  3-10 տ.

ELC փոքրիկ տիկնիկ Արիել, տարիքը՝ 3-10 տ.

$ 13.80

(0 reviews )

Category

Toys & Hobbies

Description

Փոքրիկ տիկնիկ Արիել՝ նախատեսված 3-10 տարեկան երեխաների համար. • նպաստում է երևակայության զարգացմանը, • զարգացնում է երևակայությունը և սոցիալական հմտությունները, • երեխաները կարող են ոճավորել մազերը: