ELC  Peppa Pig  փափուկ խաղալիք Խոզուկ Պեպպա, տարիքը՝ 3-6 տ.
ELC  Peppa Pig  փափուկ խաղալիք Խոզուկ Պեպպա, տարիքը՝ 3-6 տ.

ELC Peppa Pig փափուկ խաղալիք Խոզուկ Պեպպա, տարիքը՝ 3-6 տ.

$ 35.80

(0 reviews )

Category

Toys & Hobbies

Description

Փափուկ խաղալիք Խոզուկ Պեպպա՝  նախատեսված 3-6 տարեկան մանկիկների համար. • զարգացնում է երևակայությունը և սոցիալական հմտությունները, • բաղադրությունը՝ կտոր: