ELC խաղալիք լոգանքի համար՝ նավակ, տարիքը՝ 12-36 ամս.,
ELC խաղալիք լոգանքի համար՝ նավակ, տարիքը՝ 12-36 ամս.,

ELC խաղալիք լոգանքի համար՝ նավակ, տարիքը՝ 12-36 ամս.,

$ 23.80

(0 reviews )

Category

Toys & Hobbies

Description

Լոգանքի խաղալիքնավակ՝ նախատեսված 12-36  ամսական երեխաների համար. • լոգանքի գործընդացը վերածեք խաղային ժամանցի այս հիանալի նավակի օգնությամբ, • զարգացնում է տեսողական և ձեռքերի կոորդինացիան • պատրաստված է էկոլոգիապես անվտանգ պլա