"Minibag" for Macbook 13'' with blue flowers" backpack

$ 34.00

(0 reviews )

Category

Fashion

Description

Macbook 13" տեղապոխելու համար աjս ուսապարկը փոքր է,տափակ, բայց միևնույն ժամանակ տարողունակ։ Ստեղծված է թեթև, ամուր և ջրակայուն օքսֆորդ սինթետիկ գործվածքից: Չափսերը՝ 37x 25 x 4-8 սմ